Profielschets van Gerda Veldman:

Gerda Veldman, beeldend kunstenaar en galeriehoudster, werkend en woonachtig te Koudum, vindt dat de disciplines beeldhouwen, tekenen/schilderen en dichten een prachtig drieluik vormen (zij ziet dichten als “beeldhouwen in taal”), waarbinnen zij zich kan uiten over hetgeen haar raakt en wat zich zoal aandient. Haar thema is “Natuurlijk Ritme”, vandaar de naam Atelier-Galerie 13 Manen waarin zij werkt.

Haar ontwikkeling is nog volop in beweging, zo blijft haar werk nog steeds verrassend en vernieuwend qua vorm en materiaalgebruik door de diverse disciplines waarin zij zich uitdrukt, zoals het boetseren in was en klei, beeldhouwen in hout,steen en koper, het afgieten in brons, kunststof en aluminiumcement.

Mochten deze disciplines alsnog te beperkend zijn, dan rest haar altijd nog stem-expressie en het samenwerken met- en in de natuur.

Haar inspiratiebronnen van het eerste uur zijn:
- Vincent van Gogh
- Mondriaan
- Karel Appel

- Roberto Assagioli, grondlegger van de psycho-synthese, ook
wel ‘psychologie van de ziel’ genoemd, was de aangever tot tekenen en schrijven.

- Clarissa Pinkola Estés, Biologe, Jungiaans analytisch
therapeute, dichteres en cantadora (bewaarder van oude verhalen) en auteur van “De Ontembare Vrouw”. Algemene kunstgeschiedenis’ door Hugh Honour & John Fleming.

- DICHTERS VAN ALLE TIJDEN.

- Gerbrand Veldman (wijlen haar echtgenoot) die haar vanaf hun eerste ontmoeting in contact heeft gebracht met de schone kunsten en nooit heeft nagelaten haar aan te moedigen en te ondersteunen.